Κηρύγματα με επισήμανση "Αντώνης Επιτροπάκης"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας