Κηρύγματα με επισήμανση "Β’ Ιωάννου Επιστολή"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας