Κηρύγματα με επισήμανση "Γ’ Ιωάννου Επιστολή"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας