Κηρύγματα με επισήμανση "Δημήτρης Δαλιάνης"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας