Κηρύγματα με επισήμανση "Η αποκάλυψη για την θυσία του Χριστού"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας