Κηρύγματα με επισήμανση "Η διαφορά Παλαιάς και Καινής Διαθήκης"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας