Κηρύγματα με επισήμανση "Η θυσία του Χριστού πάνω στο σταυρό"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας