Κηρύγματα με επισήμανση "Η οδηγία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας