Κηρύγματα με επισήμανση "Μέσα στις υποσχέσεις του Θεού εμπεριέχεται η βοήθεια του Θεού"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας