Κηρύγματα με επισήμανση "Οι υποσχέσεις του Θεού εκτελούνται"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας