Κηρύγματα με επισήμανση "Ο καιρός του Θεού και η θέση του ανθρώπου"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας