Κηρύγματα με επισήμανση "Ο χριστιανός στην πορεία του πρέπει να αυξάνεται"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας