Κηρύγματα με επισήμανση "Πώς μπορώ να ευαρεστώ τον Θεό;"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας