Κηρύγματα με επισήμανση "Σωφρόνης Πρωτοπαπάς"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας