Β’ Βασιλέων 4: 1-7 & Πράξεις 12: 1-5 Θέμα: Το άλυτο των ανθρώπων και η λύση του Θεού

21 Ιουνίου 2020
Ομιλητής Αντώνης Ραγκούσης

ακούστηκε 253 φορές
Κατεβάστε το αρχείο mp3 Κατεβάστε το αρχείο mp3
Επισημάνσεις: , , , , , , ,
Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας