Το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει.

Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3, 2016 by EAEP KAVALAS in

No Response to “Το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει.”

Comments are closed.

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας