Κηρύγματα με επισήμανση "Αγρύπησε γι’ αυτό που έχεις"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας