Κηρύγματα με επισήμανση "Α’ Θεσσαλονικείς Επιστολή"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας