Κηρύγματα με επισήμανση "Α’ Θεσσαλονικείς"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας