Κηρύγματα με επισήμανση "Α’ Ιωάννου Επιστολή"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας