Κηρύγματα με επισήμανση "Α’ Κορινθίους Επιστολή"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας