Κηρύγματα με επισήμανση "Α’ Πέτρου Επιστολή"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας