Κηρύγματα με επισήμανση "Α’ Πέτρου"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας