Κηρύγματα με επισήμανση "Α’ Τιμοθέου Επιστολή"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας