Κηρύγματα με επισήμανση "Α’ Τιμόθεον Επιστολή"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας