Κηρύγματα με επισήμανση "Α’ Τιμόθεον"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας