Κηρύγματα με επισήμανση "Βασίλης Βαστάκης"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας