Κηρύγματα με επισήμανση "Βασίλης Κλειτσιώτης"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας