Κηρύγματα με επισήμανση "Β’ Θεσσαλονικείς Επιστολή"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας