Κηρύγματα με επισήμανση "Β’ Θεσσαλονικείς"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας