Κηρύγματα με επισήμανση "Β’ Κορινθίους Επιστολή"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας