Κηρύγματα με επισήμανση "Β’ Κορινθίους"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας