Κηρύγματα με επισήμανση "Β’ Πέτρου Επιστολή"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας