Κηρύγματα με επισήμανση "Β’ Πέτρου"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας