Κηρύγματα με επισήμανση "Β’ Τιμοθέου Επιστολή"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας