Κηρύγματα με επισήμανση "Β’ Τιμοθέου"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας