Κηρύγματα με επισήμανση "Β’ Τιμόθεον Επιστολή"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας