Κηρύγματα με επισήμανση "Γιάννης Θεοδωρίδης"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας