Κηρύγματα με επισήμανση "Γιάννης Παρασκευόπουλος"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας