Κηρύγματα με επισήμανση "Δαμιανός Πουκαμισάς"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας