Κηρύγματα με επισήμανση "Η έτοιμη καρδιά"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας