Κηρύγματα με επισήμανση "Η ανταπόκριση του ανθρώπου στην αγάπη του Θεού."

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας