Κηρύγματα με επισήμανση "Η πρόθεση του Θεού πρόσκληση στον άνθρπο"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας