Κηρύγματα με επισήμανση "Η σωστή θέση του ανθρώπου μέσα στο χρόνο"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας