Κηρύγματα με επισήμανση "Θέμης Σλούκας"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας