Κηρύγματα με επισήμανση "Ιακώβου Επιστολή"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας