Κηρύγματα με επισήμανση "Καινή Διαθήκη"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας