Κηρύγματα με επισήμανση "Μάθημα Ευαγγελίου"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας