Κηρύγματα με επισήμανση "Ο αγώνας του πιστού"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας