Κηρύγματα με επισήμανση "Ο Θεός ο χρόνος ο άνθρωπος"

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Καβάλας